English version
Geir Grothen

Geir Grothen

Kort om

Jeg har et hovedfag (cand.philol.) i idehistorie fra UiO og doktorgrad i kulturstudier fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) hvor jeg også har hovedstillingen min. Har særlig interesse for forholdet mellom kulturpolitiske forestillinger og faktiske møter mellom publikum og kunst. Er og interessert i ledelse som kulturelt fenomen, som for eksempel hvordan gjeldende forestillinger om karriere, arbeidsliv og ledelse er deler av større fortellinger. Er også opptatt av forstaden som sosialt fenomen, forholdet mellom dyr og mennesker, visuell kultur og kunst og litteratur. 

Det er mulig å finne litt mer ut om meg og å lese noen av tekstene jeg har arbeidet med på www.grothen.no

 

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Sjøvoll, Vibeke ; Grothen, Geir (2022). To research by two hands. 21 s. Nordic Journal of Art and Research (A & R). Vol. 11.
https://doi.org/10.7577/information.5068

Grothen, Geir (2022). Hesitation before the impact - The museums and their visitors. 16 s. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. Vol. 14.
https://doi.org/10.3384/cu.3223

Sjøvoll, Vibeke ; Grothen, Geir ; Frers, Lars (2020). Abandoned ideas and the energies of failure. 7 s. Emotion, Space and Society. Vol. 36.
https://doi.org/10.1016/j.emospa.2020.100709

Grothen, Geir (2016). Bruken av kultur - barrierer, incentiver, essenser og intensiteter. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. Vol. 19.
https://www.idunn.no/nkt/2016/01/bruken_av_kultur_

Grothen, Geir (2010). Bruken av kultur. Grothen, Geir; Reksten, Connie (Red.). Kulturfagene. En innføring. s. 261-282. Scandinavian Academic Press.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig