English version
Gøril Nordang

Gøril Nordang

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Nordang, Gøril (2010). Formativ vurdering - et eksempel fra en sykepleierutdanning. UNIPED . Vol. 33.

Eeg-Larsen, Sissel; Nordang, Gøril; Taasen, Inger (2005). Formativ vurdering ved hjelp av responser i et delvis online basert læringsmiljø. Fleksible vurderingsformer - kontinuerlige prøvelser?. kapittel 5. s. 85-108.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig