English version
Gunn Elisabeth Haagensen

Gunn Elisabeth Haagensen

Vitenskapelige publikasjoner

Orm, Stian; Løkke, Jon Arne ; Haagensen, Gunn Elisabeth ; Sletbakk, Elisabeth; Orm, Cathrine (2020). Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser: en systematisk litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 57.
https://hdl.handle.net/11250/2991562

Orm, Stian; Løkke, Jon Arne ; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Pathological Demand Avoidance: en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell uten patologi. 15 s. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 46.
http://hdl.handle.net/11250/2619601

Løkke, Gunn E. H. ; Løkke, Jon Arne (2014). Hypotetiske konstrukter er en nødvendighet, og derfor bør atferdsanalytikere være mer opptatt av begrepsvaliditet. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 41.

Bertelsen, Kari Anne T; Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne ; Solvang, Marianne; Løkke, Gunn E. H. (2013). Opplæring i ikke-eksperimentelle funksjonelle analyser eller FAK-analyser. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 40.

Løkke, Gunn E. H. ; Kjernli, Ole Ivar (2013). Effekten av hastihetstrening av matematiske formler på anvendelse av komplekse matematiske operasjoner. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 40.

Løkke, Jon Arne ; Andresen, Mai Linda; Løkke, Gunn E. H. (2013). Tegnøkonomi og påvirkning av oppmøte etter friminutt i en barneskoleklasse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 40.

Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne ; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2013). Appendix til "Utvikling og evaluering av et tiltak for å utforme grafer til bruk i studentarbeider og miljøarbeid". 46 s. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 40.
http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocum

Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne ; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2013). Utvikling og evaluering av et tiltak for å utforme grafer til bruk i studentarbeider og miljøarbeid. 5 s. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 40.

Løkke, Jon Arne ; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen ; Arntzen, Erik (2013). Forståelse av Selvet i Atferdsanalyse. 7 s. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 40.

Løkke, Jon Arne ; Arntzen, Erik ; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2012). Inndeling av atferdsanalysen i subsystemer eller arbeidsområder. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 39.
http://hdl.handle.net/10642/1185

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig