Norwegian version
Gunn Elisabeth Haagensen

Gunn Elisabeth Haagensen

Scientific publications

Orm, Stian; Løkke, Jon Arne; Haagensen, Gunn Elisabeth; Sletbakk, Elisabeth; Orm, Cathrine (2020). Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser: en systematisk litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 57.
https://hdl.handle.net/11250/2991562

Orm, Stian; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Pathological Demand Avoidance: en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell uten patologi. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 46.
http://hdl.handle.net/11250/2619601

Løkke, Gunn E. H.; Løkke, Jon Arne (2014). Hypotetiske konstrukter er en nødvendighet, og derfor bør atferdsanalytikere være mer opptatt av begrepsvaliditet. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 41.

Bertelsen, Kari Anne T; Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Solvang, Marianne; Løkke, Gunn E. H. (2013). Opplæring i ikke-eksperimentelle funksjonelle analyser eller FAK-analyser. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 40.

Løkke, Gunn E. H.; Kjernli, Ole Ivar (2013). Effekten av hastihetstrening av matematiske formler på anvendelse av komplekse matematiske operasjoner. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 40.

Løkke, Jon Arne; Andresen, Mai Linda; Løkke, Gunn E. H. (2013). Tegnøkonomi og påvirkning av oppmøte etter friminutt i en barneskoleklasse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 40.

Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2013). Appendix til "Utvikling og evaluering av et tiltak for å utforme grafer til bruk i studentarbeider og miljøarbeid". 46 p. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 40.
http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocum...

Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Arntzen, Erik (2013). Forståelse av Selvet i Atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 40.

Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2013). Utvikling og evaluering av et tiltak for å utforme grafer til bruk i studentarbeider og miljøarbeid. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 40.

Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Løkke, Jon Arne (2012). Effekter og utfordringer ved hurtiglesingsøvelser for å øke lesehastighet og retensjon hos studenter. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 39.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete