English version
Hanne Svarstad

Hanne Svarstad

Kort om

Forskningsprosjekt:
Greenmentality: A Political Ecology of the Green Economy in the Global South. OsloMet deltar i dette prosjektet om det grønne skiftet. Det er et av Toppforsk-prosjektene under FRIPRO i Norges forskningsråd. Prosjektet ledes fra NMBU og har deltakere fra India, Tanzania, Storbritannia og USA.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Miljø   Bærekraftig utvikling   Klima   Utviklingsstudier   Naturvern   Politisk økologi

Regioner

Afrika

Land

Norge   Tanzania   Uganda

Forskningsprosjekter

  • CENSU - Climate Change Energy Sustainability

    CENSU er et norsk-tanzaniansk-mosambikansk universitetssamarbeid innen utdanning og forskning som fokuserer på bærekraftig gassutvinning i kontekst av sårbare samfunn og klimaendringer.

Vitenskapelige publikasjoner

Benjaminsen, Tor A; Svarstad, Hanne; Shaw of Tordarroch, Iselin Katinka (2021). Recognising Recognition in Climate Justice. IDS Bulletin . Vol. 53.
https://hdl.handle.net/11250/3001208

Benjaminsen, Tor A; Svarstad, Hanne (2021). Political ecology: a critical engagement with global environmental issues. ISBN: 978-3-030-56035-5. 249 s. Palgrave Macmillan. 10.1007/978-3-030-56036-2

Svarstad, Hanne (2021). Critical climate education: Studying climate justice in time and space. International Studies in Sociology of Education . Vol. 30.
https://doi.org/10.1080/09620214.2020.1855463

Svarstad, Hanne; Benjaminsen, Tor A (2020). Reading radical environmental justice through a political ecology lens. Geoforum . Vol. 108.
https://hdl.handle.net/11250/2829467

Benjaminsen, Tor A; Svarstad, Hanne (2019). Political Ecology. Encyclopedia of Ecology. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences. Volume 4. s. 391-396. Elsevier.

Svarstad, Hanne; Benjaminsen, Tor A; Overå, Ragnhild (2018). Power theories in political ecology. Journal of political ecology . Vol. 25.
https://journals.uair.arizona.edu/index.php/JPE/ar...

Svarstad, Hanne; Hansen, Camilla (2018). Kyndig veiledning av norske studenter på praksis i det globale Sør. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. Kapittel 11. s. 189-201. Fagbokforlaget.

Benjaminsen, Tor A; Svarstad, Hanne (2018). REDD og norsk klimakolonialisme i Tanzania. Internasjonal Politikk . Vol. 76.
http://hdl.handle.net/11250/2567023

Benjaminsen, Tor A; Svarstad, Hanne (2017). Politisk økologi - Miljø, mennesker og makt. 2. reviderte utgave. ISBN: 9788215026527. 296 s. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/pol...

Svarstad, Hanne; Benjaminsen, Tor A (2017). Nothing succeeds like success narratives: a case of conservation and development in the time of REDD. Journal of Eastern African Studies . Vol. 11.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/175310...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig