English version
Hanne Svarstad

Hanne Svarstad

Kort om

Min posisjonalitet er først og fremst basert på at jeg er professor i utviklingsstudier i et land i det globale Nord, og attpåtil i et oljeland. Utfra dette ståstedet synes jeg det er viktig å forske og undervise om klimapolitikk og valg av grønn omstilling, og med Norge som case. Det gjør jeg i lys av rettferdighetsteori og med fokus på klimarettferdighet i tid og rom. Jeg undersøker konsekvenser av norske klimastrategier for framtidige generasjoner så vel som for folk i det globale Sør som i dag berøres av norsk klimapolitikk, og med et spesielt søkelys på konsekvenser for folk som lever under fattigdom og stor sårbarhet. Videre studerer jeg årsaker til klimaurettferdighet. Sist, men ikke minst er jeg opptatt av handlingsalternativer til pågående klimakolonialisme og ikke-bærekraftig utvikling. Jeg tror at skolen og universitetene kunne spilt en mye større rolle. Det enkelte lands nødvendige omstillinger vil ikke skje uten at medborgerne har kunnskaper og ferdigheter til å foreta kritiske vurderinger av handlingsalternativer, bidra til å avsløre klima-avsporinger, og engasjere seg for å få på plass rettferdige alternativer.

Her er en av mine tekster på engelsk og noen andre på norsk:

Svarstad, H. 2021. Critical climate education: Studying climate justice in time and space. International Studies in Sociology of Education 30(1-2):214-232. Open Access: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09620214.2020.1855463

Svarstad, H & T.A. Benjaminsen. 30.12.2022. Fra Pandora til Jorda. Kronikk, Klassekampen.

https://klassekampen.no/utgave/2022-12-30/fra-pandora-til-jorda1/8Kyj

Benjaminsen, T.A. og H. Svarstad. 2018. REDD og norsk klimakolonialisme i Tanzania. Internasjonal Politikk (76:1).

Benjaminsen, T.A. og H. Svarstad. 2017. Politisk økologi - Miljø, mennesker og makt. 2. reviderte utgave. ISBN: 9788215026527. 296 s. Universitetsforlaget.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Miljø   Klima   Utviklingsstudier   Naturvern   Politisk økologi   Bærekrafitg utvikling

Regioner

Afrika

Land

Norge   Tanzania   Uganda

Forskningsprosjekter

  • CENSU - Climate Change Energy Sustainability

    CENSU er et norsk-tanzaniansk-mosambikansk universitetssamarbeid innen utdanning og forskning som fokuserer på bærekraftig gassutvinning i kontekst av sårbare samfunn og klimaendringer.

Vitenskapelige publikasjoner

Benjaminsen, Tor A; Svarstad, Hanne ; Shaw of Tordarroch, Iselin Katinka (2021). Recognising Recognition in Climate Justice. IDS Bulletin. Vol. 53.
https://doi.org/10.19088/1968-2022.136

Svarstad, Hanne (2021). Critical climate education: Studying climate justice in time and space. International Studies in Sociology of Education. Vol. 30.
https://doi.org/10.1080/09620214.2020.1855463

Benjaminsen, Tor A; Svarstad, Hanne (2021). Political ecology: a critical engagement with global environmental issues. ISBN: 978-3-030-56035-5. 249 s. Palgrave Macmillan. 10.1007/978-3-030-56036-2

Svarstad, Hanne ; Benjaminsen, Tor A (2020). Reading radical environmental justice through a political ecology lens. Geoforum. Vol. 108.
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.11.007

Benjaminsen, Tor A; Svarstad, Hanne (2019). Political Ecology. Elias, Scott A.; Alderton, David; Bliznak, Vojtech; Cochran, Kirk; DellaSala, Dominick A.; Funiciello, Francesca (Red.). Encyclopedia of Ecology. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences. s. 391-396. Elsevier.
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.10608-6

Benjaminsen, Tor A; Svarstad, Hanne (2018). REDD og norsk klimakolonialisme i Tanzania. Internasjonal Politikk. Vol. 76.
https://doi.org/10.23865/intpol.v75.654

Svarstad, Hanne ; Benjaminsen, Tor A; Overå, Ragnhild (2018). Power theories in political ecology. Journal of political ecology. Vol. 25. https://doi.org/10.2458/jpe.v25i1

Svarstad, Hanne ; Hansen, Camilla (2018). Kyndig veiledning av norske studenter på praksis i det globale Sør. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. s. 189-201. Fagbokforlaget.

Benjaminsen, Tor A; Svarstad, Hanne (2017). Politisk økologi - Miljø, mennesker og makt. 2. reviderte utgave. ISBN: 9788215026527. 296 s. Universitetsforlaget.

Svarstad, Hanne ; Benjaminsen, Tor A (2017). Nothing succeeds like success narratives: a case of conservation and development in the time of REDD. 24 s. Journal of Eastern African Studies. Vol. 11.
https://doi.org/10.1080/17531055.2017.1356622

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig