English version
Hebe Gunnes

Hebe Gunnes

Kort om

Tallnerd i lederstøttegruppen, samt sekretær for det sentrale FoU-utvalget.
Utdannet organisasjonsantropolog fra NTNU (2008) med over 20 års erfaring fra NIFU med statistikk, indikatorer og analyse. Temaer i min portefølje omfatter blant annet organisatoriske endringer i universitets- og høgskolesektoren, likestilling og mangfold i forskning og høyere utdanning, samt rekruttering til akademia.

Fagområder

Emner

Kvinner i forskning   FoU-statistikk   Universitets og høgskolesektoren   Mangfold høyere utdanning

Administrative arbeidsområder

Rapportering   Høringsuttalelser   Utredning   Forskningskvalitet   Analyse   Statistikk   Forskningspolitikk   Forskningsstrategi

Vitenskapelige publikasjoner

Lekve, Kyrre; Gunnes, Hebe (2022). Gender Balance in Norwegian Academia: Present State and Future Scenarios. Frontiers in Education. Vol. 7.
https://doi.org/10.3389/feduc.2022.809116

Wendt, Kaja Kathrine; Gunnes, Hebe ; Aksnes, Dag W. (2022). International migration of researchers and gender imbalance in academia—the case of Norway. Scientometrics.
https://doi.org/10.1007/s11192-022-04365-y

Vabø, Agnete ; Tømte, Cathrine Edelhard; Gunnes, Hebe (2016). Forskerkarrierer og kjønn. Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari (Red.). Ulik likestilling i arbeidslivet. s. 217-228. Gyldendal Akademisk.

Gunnes, Hebe ; Langhoff, Kristine; Røsdal, Trude; Sandven, Tore Vang; Spilling, Olav R; Wilhelmsen, Lars (2012). Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon. Solberg, Espen; Wendt, Kaja Kathrine (Red.). Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2012. s. 157-199. Norges forskningsråd.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig