English version
Hilde Arntsen

Hilde Arntsen

Kort om

Jeg er medieviter med doktorgrad i medievitenskap (UiB), Cand. Polit. og Cand. Mag. (UiO), og fagoversetter i engelsk (ADH). Førsteamanuensis ved OsloMet fra 2013, og fra 2019 instituttleder. Har tidligere jobbet ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og ved den internasjonale sommerskolen (UiO). Mine forskningsinteresser sosiale medier og sosial endring; politiske satiretegninger i sørlige Afrika; kjønn, kultur og medier; globalisering og demokrati. Er interessert i postkolonial teori, populærkultur, Eurovision Song Contest.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kvinne- og kjønnsstudier   Medievitenskap og journalistikk

Emner

Bistand   Etnografi   Feministisk teori   Populærkultur   Kvalitative forskningsmetoder   Postkolonial teori og praksis   Ungdomskultur   Etniske minoriteter   Utviklingsstudier   Diaspora   Medier og globalisering   Medier i det sørlige Afrika   Mediealisering av religion   Resepsjonsstudier   HIV/AIDS og medier   Eurovision Song Contest   Politiske satiretegninger   Development Studes   Antropologisk film   Sosiale medier   Utviklingskommunikasjon   Cultural Studies

Regioner

Sørlige Afrika

Land

Kenya   Namibia   Norge   Zimbabwe

Vitenskapelige publikasjoner

Arntsen, Hilde ; Ekström, Ylva (2014). Finding One’s Feet in Modernity. Young Women and the Media in Dar es Salaam and Harare. Oloruntoba-Oju, Taiwo; Holst Petersen, Kirsten (Red.). Culture and the Contemporary African. Nordiska Afrikainstitutet.

Arntsen, Hilde (2010). Committing journalism? A View of the Zimbabwean 2008 General Election as interpreted by news cartoons. Communicare. Vol. 29.

Arntsen, Hilde (2006). Researching popular culture. Enghel, Florencia (Red.). Glocal Times. Malmö University’s Master in Communication for Development.
http://www.glocaltimes.k3.mah.se/viewarticle.aspx?

Arntsen, Hilde (2005). Staging the Nation? Nation, Myth and Cultural Stereotypes in the International Eurovision Song Contest Finals in Estonia, Lativa and Norway. Bærug, RIchard (Red.). The Baltic Media World. s. 145-157. The Baltic Media World/Det Norske Utenriksdepartement.

Arntsen, Hilde (2004). Comments on Stefan Jonsson's presentation. Nordicom Information. Vol. 26.

Arntsen, Hilde (2004). Comments on Stefan Jonsson's presentation. Nordicom Review. Vol. 25.
http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/134_069-

Arntsen, Hilde (1998). You've come a long way, baby? : some questions of gender representation in Zimbabwean women's magazines. Waldahl, Ragnar (Red.). Perspectives on media, culture and democracy in Zimbabwe. s. 82-114. Institutt for medier og kommunikasjon, Oslo.

Arntsen, Hilde (1997). Representation of the "Other" in visual narrative : African journey and Neria. Drag, Marianne; Gecau, Kimani; Zhuwarara, Rino (Red.). Media, democratization and identity. s. 98-115. University of Zimbabwe.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig