English version
Jeanine van Halteren

Jeanine van Halteren

Kort om

Forsker på fag- og yrkesopplæringen i tradisjonshåndverksfag. Nøkkelord er kulturarv, innovasjon, håndverk-design-produktutvikling, yrkesidentitet, arbeidsliv, mangfold, inkludering. 

Forsker på bruk av praktisk-estetiske fag i (karriere-)veiledning og (sosialpedagogisk) rådgivning. Nøkkelord er estetikk, kritisk tenkning, refleksivitet, kreativitet, veiledning. 

Fagområder

Emner

Livshistorier /narrativer   Karriereveiledning   Kunst, håndverk og kultur   Mangfold og inkludering   Bærekraft og yrkesfag

Land

Nederland   Norge

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

van Halteren, Jeanine (2021). Crossing the line: current and future challenges in youth mobility. Cairns, David (Red.). The Palgrave Handbook of Youth Mobility and Educational Migration. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-64235-8_37Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig