English version
Johanne Hammersland

Johanne Hammersland

Kort om

MPhil i global utvikling med spesialisering i helsefremming fra Universitetet i Bergen. Bachelor i sammenliknende politikk fra samme universitet. Er særlig interessert i klima- og energipolitikk, bærekraftig utvikling, matsikkerhet, sosial rettferdighet og menneskerettigheter.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Geirbo, Hanne Cecilie; Braathen, Einar; Hammersland, Johanne (2020). Gata og algoritmene - sosiale mediers rolle i protestbevegelser. Storbykonferansen 2020: Byens fleksibilitet. By- og regionsforskningsinstituttet NIBR.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig