English version
Johanne Hammersland

Johanne Hammersland

Kort om

MPhil i global utvikling med spesialisering i helsefremming fra Universitetet i Bergen. Bachelor i sammenliknende politikk fra samme universitet. Er særlig interessert i klima- og energipolitikk, bærekraftig utvikling, matsikkerhet, sosial rettferdighet og menneskerettigheter.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Hammersland, Johanne ; Geirbo, Hanne Cecilie ; Hanssen, Gro Sandkjær (2023). Klimaprotest: Samspillet mellom digitale arenaer og byrom. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
https://doi.org/10.18261/plan.55.2.3

Kvæl, Linda Aimee Hartford ; Hammersland, Johanne ; Ruud, Marit Ekne (2023). Leve hele livet. Presentasjon av funn fra evalueringen. Leve hele livet. Møte i referansegruppen. Helsedirektoratet.

Geirbo, Hanne Cecilie ; Hammersland, Johanne (2023). The case of the Vase: The role of digital memes in debates about climate issues. Storbykonferansen. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet.

Geirbo, Hanne Cecilie ; Braathen, Einar ; Hammersland, Johanne (2020). Gata og algoritmene - sosiale mediers rolle i protestbevegelser. Storbykonferansen 2020: Byens fleksibilitet. By- og regionsforskningsinstituttet NIBR.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig