English version
Jo Cramer

Jo Cramer

Kort om

Gjennom arbeidet mitt og forskningen utforsker jeg kreative praksisstilnærminger til motedesign for bærekraft. Spesielt er jeg interessert i hvordan klær bedre kan utformes for utvidet bruk og resirkulering innen sirkulær økonomi. For dette formål fokuserer forskningen min på potensialet i å forutsi den sannsynlige bruken av plagg i designprosessen, for å produsere klær med kapasitet til å bli "omformet" av fremtidige bærere. Jeg bringer dette perspektivet til undervisningen min der jeg veileder studenter på alle nivåer for å utvikle innovative, spekulative, praksisbaserte løsninger på problemene i den globale moteindustrien.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • EQUALS-EU

    Prosjektet har som mål å gi flere kvinner tilgang til teknologi, digitale ferdigheter og lederstillinger.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Cramer, Joanne (2021). Use Forecasting: Designing Fashion Garments for Extended Use. Muthu, Subramanian Senthilkannan; Miguel Gardetti, Angel (Red.). Sustainable Design in Textiles and Fashion. s. 85-104. Springer Nature.
https://doi.org/10.1007/978-981-16-2466-7_5Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig