English version
Josefine Jahreie

Josefine Jahreie

Kort om

Jeg er utdannet sosiolog med en doktorgrad i profesjonsstudier fra Senter for profesjonsforskning ved OsloMet. I avhandlingen utforsket jeg hvordan
barnehagelærere forholder seg til ulike dominerende forståelser av hva det vil si å være
«skoleklar» og hvordan dette former deres interaksjoner med barn, foreldre og andre aktører
innenfor utdanningsfeltet. Jeg er spesielt interessert i utdanningssosiologiske perspektiver på reproduksjon av sosial ulikhet, barnehagelæreres rolle som profesjonsutøver og relasjonen mellom utdanningspolicy og praksis.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Jahreie, Josefine (2023). Early childhood education and care teachers’ perceptions of school readiness: A research review. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 135.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104353

Jahreie, Josefine ; Nilsen, Ann Christin Eklund (2023). Ideologiske koder som redskap for å utforske standardiserte forståelser av familier og barn. Magnussen, May-Linda; Nilsen, Ann Christin Eklund (Red.). Erfaringer med institusjonell etnografi. s. 187-203. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.195.ch9

Jahreie, Josefine (2022). Towards a renewed understanding of barriers to immigrant parents’ involvement in education. 15 s. Acta Sociologica.
https://doi.org/10.1177/00016993221110870

Jahreie, Josefine (2022). The standard school-ready child: the social organization of ‘school-readiness’. British Journal of Sociology of Education.
https://doi.org/10.1080/01425692.2022.2038542

Jahreie, Josefine (2021). The ambivalence of assessment — Language assessment of minority-language children in early childhood education and care. European Early Childhood Education Research Journal. Vol. 29.
https://doi.org/10.1080/1350293X.2021.1968459Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig