English version
Julia Jacoby

Julia Jacoby

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Jacoby, Julia Miriam Andrea (2019). Systematic Review of Mobile Phone Apps Currently Available to Norwegian Users to Support Diabetes Self-management. Communications in Computer and Information Science . Vol. 1034.
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig