English version
Kari Anne Hoel

Kari Anne Hoel

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hoel, Kari Anne; Lichtwarck, Bjørn; Væringstad, Anette; Feiring, Ingvild Hjorth; Rokstad, Anne Marie Mork; Selbæk, Geir; Saltyte Benth, Jurate; Bergh, Sverre (2022). Targeted Interdisciplinary Model for Evaluation and Treatment of Neuropsychiatric Symptoms (TIME) in home care services: a cluster randomized feasibility trial. BMC Health Services Research . Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12913-022-07830-9

Hoel, Kari-Anne; Rokstad, Anne Marie Mork; Feiring, Ingvild Hjorth; Lichtwarck, Bjørn; Selbæk, Geir; Bergh, Sverre (2021). Person-centered dementia care in home care services – highly recommended but still challenging to obtain : a qualitative interview study. BMC Health Services Research . Vol. 21.
http://hdl.handle.net/10852/86604

Hoel, Kari Anne; Rokstad, Anne Marie Mork; Feiring, Ingvild Hjorth; Lichtwarck, Bjørn; Selbæk, Geir; Bergh, Sverre (2021). Staff's perspectives on the organization of homecare services to people with dementia : a qualitative study. Nursing Open . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/10852/93725

Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv; Karterud, Dag; Hoel, Kari Anne; Lund, Anne (2018). Usability and acceptability of technology for community-dwelling older adults with mild cognitive impairment and dementia: A systematic literature review. Clinical Interventions in Aging . Vol. 13.

Halvorsrud, Liv; Hoel, Kari Anne; Granås, Anne Gerd (2017). Tverrprofesjonelle legemiddelgjennomganger i hjemmebaserte tjenester; en utfordring?. Geriatrisk sykepleie . Vol. 2.
https://www.nsf.no/Content/3462900/cache=149994912...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig