English version
Kirsti Valset

Kirsti Valset

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Barnevern   Kvantitativ metode   Skoleprestasjoner   Marginalisering

Vitenskapelige publikasjoner

Clausen, Sten-Erik; Valset, Kirsti (2012). Spedbarn og småbarn med tiltak fra barnevernet 1995–2008: Utbredelse av omsorgssvikt og risikofaktorer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 49.

Stefansen, Kari ; Valset, Kirsti ; von Soest, Tilmann ; Mossige, Svein; Hegna, Kristinn (2009). Vold mot "homofil" ungdom forekomst og tolkninger. Sosiologi i dag. Vol. 39.

Valset, Kirsti; Valset, Kirsti; Valset, Kirsti ; Naper, Sille Ohrem; Naper, Sille Ohrem; Naper, Sille n; Claussen, Bjørgulf; Claussen, Bjørgulf; Dalgard, Odd Steffen; Dalgard, Odd-Steffen (2007). Does mastering have an effect on disability pensioning independent of health, and may it explain divides of education in the Oslo Health Survey?. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 35.
https://doi.org/10.1080/14034940600984635Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig