English version
Kirsten Danielsen

Kirsten Danielsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Transnasjonale ekteskap   Innvandrerbiografier   Livshistorieforskning   Nabolag

Vitenskapelige publikasjoner

Danielsen, Kirsten (2017). Et forsøk på å beskrive det foranderlige. En analyse av stedsendring på Romsås. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 1.

Danielsen, Kirsten; Engebrigtsen, Ada Ingrid (2014). Stovner - problemområde eller lutter idyll? : om forholdet mellom statistikk og erfaring. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/10642/2209

Danielsen, Kirsten (2013). Fortellinger om fortiden. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 24.

Danielsen, Kirsten (2013). Hvordan vi skriver forskningsrapporter - en metoderefleksjon. Sosiologisk Tidsskrift . Vol. 21.

Danielsen, Kirsten (2009). Kjærlighet uten grenser. Krysskulturelle ekteskap - kulturell forankring og individuell erfaring. Sosiologisk Tidsskrift . Vol. 17.

Danielsen, Kirsten (2008). Hjem og hjemlighet gjennom livsløpet. Hauge, Solveig; Jacobsen, Frode Fadnes (Red.). HJEM. Eldre og hjemlighet. kapittel 2. s. 35-48. Cappelen Damm Akademisk.

Danielsen, Kirsten (2007). Migranterfaringer - tilhørighet og lengsel. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning . Vol. 8.

Danielsen, Kirsten (2005). Neste stopp Nordpolen. Nye nordmenn - egne stemmer. ISBN: 9788281040397. 332 s. Orkana Forlag.

Serck-Hansen, Christoffer; Danielsen, Kirsten (2000). Bedriftsliv i endring: en rapport fra det moderne arbeidslivet. Søkelys på arbeidsmarkedet . Vol. 17.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig