English version
Kjetil Wathne

Kjetil Wathne

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Wathne, Kjetil (2024). The Great Divide: state vs municipality in local welfare administration in Norway. Problemy Polityki Społecznej.

Wathne, Kjetil ; Natland, Sidsel ; Hansen, Ragnhild (2024). The great divide: state vs municipality in local welfare administration in Norway. 18 s. Problemy Polityki Społecznej. Vol. 65.
https://doi.org/10.31971/pps/173431

Wathne, Kjetil ; Alao, John David Kisuule (2023). Not trustworthy. African parents’ perspectives on Norwegian child protection care measures. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2023.2282386

Wathne, Kjetil (2021). ‘They said I wasn’t sick enough’: pain as negotiation in workfare. 14 s. Nordic Social Work Research. Vol. 13.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2021.1958909

Wathne, Kjetil ; Mburu, Christina Brux ; Middelthon, Anne-Lise Orvin (2015). Obesity and minority—changing meanings of big bodies among young Pakistani obesity patients in Norway. Sport, Education and Society. Vol. 20.
https://doi.org/10.1080/13573322.2012.754751

Wathne, Kjetil (2011). Movement of large bodies impaired: the double burden of obesity: somatic and semiotic issues. Sport, Education and Society. Vol. 16.
https://doi.org/10.1080/13573322.2011.589640

Wathne, Kjetil (2011). Being Stout: on Health & Lifestyle-change. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. Vol. 14.
https://doi.org/10.7146/tfss.v8i14.5414Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig