English version
Lewend Mayiwar

Lewend Mayiwar

Kort om

Jeg er førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen ved OsloMet - OsloMetropolitan University og postdoktorstipendiat innen atferdsøkonomi ved JEDI-lab (http://jedilab.weebly.com/), institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, division för nationalekonomi, Linköpings Universitet. Jeg fullførte min doktorgrad i ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i 2023. Min avhandling undersøkte effekten av emosjonsregulering på beslutninger som innebærer risiko og usikkerhet. Under doktorgradsstudiet var jeg også gjesteforsker med Trope Lab (https://sites.google.com/nyu.edu/tropelab/about), Department of Psychology, New York University.

På et overordnet nivå undersøker min forskning hvordan dømmekraft og beslutningstaking påvirkes av sosio-kognitive og emosjonelle faktorer. Jeg har også stor interesse for «open science» (dvs. reproduserbarhet, forhåndsregistrering, replikasjoner, registrerte rapporter) og for øyeblikket sitter jeg i styret til det norske reproduksjonsnettverket/Norwegian Reproducibility Network (NORRN; https://norrn.no/), en nasjonal initiativ som har som mål å fremme transparens og reprodserbarhet i den vitenskapelige prosessen.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Mayiwar, Lewend ; Wan, Kai Hin; Løhre, Erik; Feldman, Gilad (2024). Revisiting representativeness heuristic classic paradigms: Replication and extensions of nine experiments in Kahneman and Tversky (1972). Quarterly Journal of Experimental Psychology (QJEP).
https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1747021824

Koppang, Haavard; Hærem, Thorvald; Mayiwar, Lewend ; Pineda, Jaime A (2024). Physical and social warmth. Royal Society Open Science. Vol. 11.
https://doi.org/10.1098/rsos.231575

Løhre, Erik; Chandrashekar, Subramanya Prasad; Mayiwar, Lewend ; Hærem, Thorvald (2024). Uncertainty, expertise, and persuasion: A replication and extension of Karmarkar and Tormala (2010). 12 s. Journal of Experimental Social Psychology. Vol. 113.
https://doi.org/10.1016/j.jesp.2024.104619

Mayiwar, Lewend ; Hærem, Thorvald; Løhre, Erik (2024). Self-Distancing Regulates the Effect of Incidental Anger (vs. Fear) on Affective Decision-Making Under Uncertainty. 11 s. Journal of Behavioral Decision Making. Vol. 37.
https://doi.org/10.1002/bdm.2378

Azevedo, Flavio; Pavlovic, Tomislav; Rego, Gabriel G.; Ay, Fehime Ceren; Gjoneska, Biljana; Etienne, Tom W.; Ross, Robert M.; Schönegger, Philipp; Riano-Moreno, Julian C.; Cichocka, Aleksandra; Capraro, Valerio; Cian, Luca; Longoni, Chiara; Chan, Ho Fai; Van Bavel, Jay J.; Sjåstad, Hallgeir; Nezlek, John B.; Alfano, Mark; Gelfand, Michele J.; Birtel, Michele D.; Cislak, Aleksandra; Lockwood, Patricia L.; Abts, Koen; Agadullina, Elena; Aruta, John Jamir Benzon; Besharati, Sahba Nomvula; Bor, Alexander; Choma, Becky L.; Crabtree, Charles David; Cunningham, William A.; De, Koustav; Ejaz, Waqas; Elbaek, Christian T.; Findor, Andrej; Flichtentrei, Daniel; Franc, Renata; Gruber, June; Gualda, Estrella; Horiuchi, Yusaku; Huynh, Toan Luu Duc; Ibanez, Agustin; Imran, Mostak Ahamed; Israelashvili, Jacob; Jasko, Katarzyna; Kantorowicz, Jaroslaw; Kantorowicz-Reznichenko, Elena; Mayiwar, Lewend ; Otterbring, Tobias; Boggio, Paulo S.; Sampaio, Waldir M. (2023). Social and moral psychology of COVID-19 across 69 countries. 26 s. Scientific Data. Vol. 10.
https://doi.org/10.1038/s41597-023-02080-8

Lai, Linda; Mayiwar, Lewend (2023). The Dark Versus Bright Side of a Smiley: A Preregistered Replication of Experiment 3 in Glikson et al. (2018) “The Dark Side of a Smiley”. 13 s. Collabra: Psychology. Vol. 9.
https://doi.org/10.1525/collabra.90195

Mayiwar, Lewend ; Hærem, Thorvald; Furnham, Adrian (2023). Individual differences in fear and self-distancing predict information processing via problem construal. 12 s. Personality and Individual Differences. Vol. 215.
https://doi.org/10.1016/j.paid.2023.112383

Mayiwar, Lewend ; Hærem, Thorvald (2023). Open-Office Noise and Information Processing. 14 s. Journal of Managerial Psychology. Vol. 38.
https://doi.org/10.1108/JMP-03-2023-0140

Mayiwar, Lewend ; Björklund, Fredrik (2023). Fear and anxiety differ in construal level and scope. Cognition & Emotion. Vol. 37.
https://doi.org/10.1080/02699931.2023.2184775

Mayiwar, Lewend ; Løhre, Erik (2022). Speakers’ Choice of Frame Reveals Little About Their Trait Emotions but More About Their Preferences and Risk Perception. 19 s. Collabra: Psychology. Vol. 8.
https://doi.org/10.1525/collabra.57704

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig