English version
Linda Sandbæk

Linda Sandbæk

Kort om

I mitt PhD arbeid utforsker jeg hvordan traumatiske erfaringer er fremstilt i skjønnlitteratur, arkiv og psykoanalyse, og hvordan ulike tekster kan berike vår forståelse av traumers innvirkning på individet og i samfunnet. Veiledere for prosjektet er professorene Kjell Ivar Skjerdingstad ved OsloMet og Siri Erika Gullestad ved Universitetet i Oslo.

Jeg er utdannet psykologspesialist med fordypning i klinisk voksenpsykologi og psykoanalyse. Jeg har skrevet om traumer og tilknytningsteori knyttet til min praksis som psykolog i offentlig psykisk helsevern, og vitenskapelige artikler i det tverrfaglige feltet mellom psykoanalyse og litteratur. Jeg skriver også skjønnlitteratur selv og har utgitt noveller for barn og voksne. 

Vitenskapelige publikasjoner

Sandbæk, Linda (2024). Om umulig psykologisk løsrivelse – Elfriede Jelineks Pianolærerinnen og Psykoanalytisk objektrelasjonsteori. Matrix. Vol. 40.

Sandbæk, Linda (2023). On Naming the Unnamable—Trauma and Testimony in A Girl’s Story by Annie Ernaux. American Imago. Vol. 80.
https://doi.org/10.1353/aim.2023.a909047

Sandbæk, Linda ; Qvortrup, Natalia Bermudez (2023). Om å bevitne systematisk vold og straffrihet – Martha Soto Gallos arkiv for sin forsvunne bror og Sara Uribes Antígona González. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 60.
https://doi.org/10.52734/VMEI5330

Sandbæk, Linda (2023). Like a river or a silver thread running through the vehement landscapes of reality–reflections on psychoanalysis and literary theory. Scandinavian Psychoanalytic Review.
https://doi.org/10.1080/01062301.2023.2219881

Sandbæk, Linda (2022). Om å benevne det unevnelige – «Sommeren 58» av Annie Ernaux og psykoanalytisk traumeteori. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 59.
https://doi.org/10.52734/98w54ALF

Sandbæk, Linda (2022). The relationship between literature and psychoanalysis: reflections on object relations theory, researcher's subjectivity, and transference in psychoanalytic literary criticism. Scandinavian Psychoanalytic Review.
https://doi.org/10.1080/01062301.2022.2047490Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig