English version
Linn Kristine Kristensen

Linn Kristine Kristensen

Kort om

Administrative arbeidsområder

EndNote   Veiledning, bibliotek   Databaser   Referanseverktøy

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Ringnes, Hege Kristin ; Kristensen, Linn Kristine ; Vollen, Hanne ; Gundersen, Malene Wøhlk ; Fallet, Birte ; Tallaksen, Hanne Rennesund ; Wright, Karina Thorsen; Remvik, Trine (2023). Power to the librarians! Knowledge sharing as a method to enhance professional development among colleagues. EAHIL 2023. European Association for Health Information and Libraries.
https://eahil2023.org/wp-content/uploads/2023/06/R

Kristensen, Linn Kristine (2021). Ikke bare AND og OR: bibliotekets nye rolle i planleggingen og gjennomføringen av bacheloremnet for sykepleie ved OsloMet. SMH-dagene 2021. Norsk bibliotekforening.
https://norskbibliotekforening.no/arrangement/smh-Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig