Norwegian version
Linn Kristine Kristensen

Linn Kristine Kristensen

About

Administrative field of work

EndNote   Library guidance   Databases   Reference and citation tools

Publications and research

Dissemination

Kristensen, Linn Kristine (2021). Ikke bare AND og OR: bibliotekets nye rolle i planleggingen og gjennomføringen av bacheloremnet for sykepleie ved OsloMet. SMH-dagene 2021. Norsk bibliotekforening.
https://norskbibliotekforening.no/arrangement/smh-...These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete