Norwegian version
Trine Remvik

Trine Remvik

Scientific publications

Remvik, Trine (2003). Biblioteket og Kvalitetsreformen. Mellom plikt og rett: tanker om og arbeid med kvalitetsreformen ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk. p. 35-40.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete