English version
Trine Remvik

Trine Remvik

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Remvik, Trine (2003). Biblioteket og Kvalitetsreformen. Mellom plikt og rett: tanker om og arbeid med kvalitetsreformen ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk. s. 35-40.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig