English version
Linn Kristine Kristensen

Linn Kristine Kristensen

Kort om

Administrative arbeidsområder

EndNote   Veiledning, bibliotek   Databaser   Referanseverktøy

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Kristensen, Linn Kristine (2021). Ikke bare AND og OR: bibliotekets nye rolle i planleggingen og gjennomføringen av bacheloremnet for sykepleie ved OsloMet. SMH-dagene 2021. Norsk bibliotekforening.
https://norskbibliotekforening.no/arrangement/smh-...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig