English version
Madelen Marie Brovold

Madelen Marie Brovold

Kort om

Bakgrunn

2016
Mastergrad i nordisk litteratur ved lektorprogrammet, UiO

2020
PhD i nordisk litteratur, UiO

2020–2021
Gjennomføringsstipendiat og førstelektor i nordisk litteratur, UiO

Aug. 2021–Jul. 2023
Førsteamanuensis i nordisk litteratur, Institutt for nordisk språk og litteratur, Høgskolen i Innlandet 

Aug. 2023– 
Førsteamanuensis, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet


Forskningsinteresser

Holocaustlitteratur

Jewish studies

Minoritetslitteratur

Litteraturhistorie

Barne- og ungdomslitteratur

 

Vitenskapelige publikasjoner

Brovold, Madelen (2023). Sámi Feminism and Activism in Ann-Helén Laestadius’ Novel Stöld. 10 s. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Vol. 31.
https://doi.org/10.1080/08038740.2023.2214376

Brovold, Madelen ; Slotnes, Oda Sagebakken (2023). Et abortpolitisk manifest? Resepsjonen av Torborg Nedreaas' Av måneskinn gror det ingenting fra 1940-tallet til i dag. Jegerstedt, Kari; Michelsen, Per Arne; Neple, Anemari (Red.). Politikk, kunst og kjærlighet. Nye perspektiver på Torborg Nedreaas' forfatterskap. s. 241-286. Scandinavian Academic Press.

Brovold, Madelen (2022). Først kom antisemittismen. Metaforer for jødiskhet i Henrik Wergelands Moses i Tønden. Stengrundet, Elin; Hagen, Erik Bjerck (Red.). Ung må Wergeland ennå være. Sju artikler. s. 129-149. Alvheim og Eide Akademisk forlag.

Brovold, Madelen (2022). Jødiske motiver i fortidens og fremtidens litteraturhistorie- et supplement til norsk litteraturhistorieskriving. Claudi, Mads Breckan; Norendal, Audhild (Red.). Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. s. 191-204. Universitetsforlaget.

Rees, Ellen; Karlsen, Heidi; Brovold, Madelen ; Dingstad, Ståle (2021). Minoritetsdiskurser i norsk litteratur. ISBN: 9788215045320. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/minoritetsdiskurser_i_norsk_l

Brovold, Madelen (2021). Aimée Sommerfelts holocausttematiserende ungdomslitteratur. Rees, Ellen; Karlsen, Heidi; Brovold, Madelen; Dingstad, Ståle (Red.). Minoritetsdiskurser i norsk litteratur. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215045320-2021-08

Brovold, Madelen (2020). Elsa Dickmans Korsveien (1946) Ekskludering av norsk-jødiske kvinners erfaringer fra holocaustminnekulturen. Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (Red.). Norsk litterær årbok 2020. s. 93-119. Det Norske Samlaget.

Brovold, Madelen (2019). Stereotypier og satire: Jødeparagrafen debattert i tre norske dramaer 1844–1852. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 22.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-288X-2019-01-04

Brovold, Madelen (2018). Om postkolonialisme, migrasjonsprosesser og hybride identiteter. En lesning av Eva Scheers Vi bygger i sand (1948). Folia Scandinavica Posnaniensia. Vol. 24.
https://doi.org/10.14746/fsp.2018.24.01Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig