English version
Malene Karensdatter Brandshaug

Malene Karensdatter Brandshaug

Kort om

Malene K. Brandshaug jobber med postdoktorprosjektet Rights of Waters - An ethnographic study of human-environment relations and local mobilisation in Peru and Norway. Hun er medlem av forskningsprosjektet Riverine Rights - Exploring the Currents and Consequences of Legal Innovations on the Rights of Rivers. Malene er sosialantropolog med doktorgrad fra Insitutionen för globala studier, Göteborgs universitet, og mastergrad fra Sosialantropologisk insitutt, Universitetet i Oslo. Hun har forsket i Peru siden 2013, hvor hun har gjennomført to langvarige etnografiske feltarbeid blant småskala jordbrukere i Andesfjellene. For tiden gjør hun feltarbeid på naturvern i Norge. Forskningsinteressene hennes innebefatter menneske-natur-relasjoner, med spesielt fokus på vannpraksiser, klimaenrindger og miljøproblematikk, og temaer som naturforvaltning, natur- og miljøvern, vannpolitikk, urfolksproblematikk, infrastuktur, utvikling, og (av)kolonialisering. Hun er inspirert av mer-enn-menneskelig antropologi, politisk økologi, teknologi- og vitenskapsstudier (STS), feministisk materialisme, sosio-legale studier og miljøhumaniora (environmental humanities). 

Vitenskapelige publikasjoner

Brandshaug, Malene Karensdatter (2023). Water Climing: A Cosmopolitical Ecology of Water in the Southern Peruvian Andes. Smyer Yü, Dan; Wouters, Jelle (Red.). Storying Multipolar Climes of the Himalaya, Andes and Arctic: Anthropocenic Climate and Shapeshifting Watery Lifeworlds. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003347026

Brandshaug, Malene Karensdatter (2021). Water, Life, and Loss: Aguasociality and Environmental Change in the Peruvian Andes. kritisk etnografi - Swedish Journal of Anthropology. Vol. 4.

Paerregaard, Karsten; Baez Ullberg, Susann; Brandshaug, Malene Karensdatter (2020). Smooth flows? Hydrosocial communities, water governance and infrastructural discord in Peru’s southern highlands. Water international.
https://doi.org/10.1080/02508060.2020.1755538

Brandshaug, Malene Karensdatter (2019). Water as More than Commons or Commodity: Understanding Water Management Practices in Yanque, Peru. Water Alternatives - An interdisciplinary journal on water, politics and development.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig