English version
Marita Løkken

Marita Løkken

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Isakka-Dahl, Tom Harald; Løkken, Marita; Anine, Sigurdssøn Bernås; Lundqvist, Erik (2022). Bør hørende bli sykepleiere for døve?. Sykepleien.no.
https://sykepleien.no/meninger/2022/12/bor-horende...

Løkken, Marita (2022). Dette er et av inkluderingens paradokser. Adresseavisen.

Løkken, Marita (2022). Inkluderingens paradoks. Adresseavisen.

Løkken, Marita; Valle, Viggo (2022). "Å være døv i Norge idag".

Løkken, Marita (2022). Døve og sterkt tunghørte pasienter i somatiske sykehus. Likeverdige offentlige helsetjenester?. NOU Tegnspråkutvalget. Regjeringen.

Løkken, Marita (2022). Døve og sterkt tunghørte pasienter i somatiske sykehus. Likeverdige offentlige helsetjenester?. Fagdag. St. Olavs Hospital.

Løkken, Marita (2022). Døves historie før og nå. Medlemskveld, "Gåten Agnes" med Tore Strømøy. Trondheim Døveforening.

Sinkaberg, Rannveig F.; Kermit, Patrick Stefan; Fladvad Nielsen, Brita; Løkken, Marita (2022). Agnes-saken og «friskmeldingen» av dagens tjenesteapparat. Adresseavisen.
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt...

Haualand, Hilde; Bø, Vibeke; Vonen, Arnfinn Muruvik; Hjulstad, Johan; Ringsø, Torill; Nilsson, Anna-Lena; Ferrara, Lindsay Nicole; Anible, Benjamin Donald; Urdal, Gro Hege Saltnes; Agerup, Charlotte Helene; Slowikowska, Beata; Torbjørnsen, Inger Birgitte; Nyhus, Marianne Pilskog; Kermit, Patrick Stefan; Løkken, Marita; Amundsen, Guri; Halvorsen, Rolf Piene (2020). Når fagfolks manglende kunnskap om språk hindrer hørselshemmede barns utviklingsmuligheter – et tilsvar til Skaug (2020). Norsk tidsskrift for logopedi . Vol. 20.

Løkken, Marita (2014). Døve og sterkt tunghørte pasienter i somatiske sykehus. Likeverdige offentlige helsetjenester?. Fagdag. NAV.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig