Norwegian version
Marita Løkken

Marita Løkken

Publications and research

Dissemination

Ringsø, Torill ; Løkken, Marita (2024). Audisme. Fagdag. Kolstad barnhage.

Løkken, Marita (2023). Additional labor: Deaf women's experiences with maternity care. Deaf Academics Conference. Deaf Academics.

Isakka-Dahl, Tom Harald; Løkken, Marita ; Anine, Sigurdssøn Bernås; Lundqvist, Erik (2022). Bør hørende bli sykepleiere for døve?. Sykepleien.no.

Løkken, Marita (2022). Dette er et av inkluderingens paradokser. Adresseavisen.
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt

Viggo, Valle; Løkken, Marita (2022). Å være døv.

Løkken, Marita ; Valle, Viggo (2022). "Å være døv i Norge idag".

Sinkaberg, Rannveig F.; Kermit, Patrick Stefan ; Fladvad Nielsen, Brita; Løkken, Marita (2022). Agnes-saken og «friskmeldingen» av dagens tjenesteapparat. Adresseavisen.
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt

Løkken, Marita (2022). Døves historie før og nå. Medlemskveld, "Gåten Agnes" med Tore Strømøy. Trondheim Døveforening.

Løkken, Marita (2022). Døve og sterkt tunghørte pasienter i somatiske sykehus. Likeverdige offentlige helsetjenester?. Fagdag. St. Olavs Hospital.

Løkken, Marita (2022). Døve og sterkt tunghørte pasienter i somatiske sykehus. Likeverdige offentlige helsetjenester?. NOU Tegnspråkutvalget. Regjeringen.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete