English version
Mona-Lisa Angell

Mona-Lisa Angell

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Vitenskapelige publikasjoner

Angell, Mona-Lisa (2022). Drawing Attention to the Wonders of Parental Care: A Methodological Inquiry. 13 s. Qualitative Inquiry. Vol. 29.
https://doi.org/10.1177/10778004221142807

Angell, Mona-Lisa (2019). Foreldreansvarets vilkår i Agderprosjektets førskoleopplegg. Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (Red.). Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. s. 208-234. Cappelen Damm Akademisk.

Angell, Mona-Lisa (2014). Dancing the Tightropes: Rhizoanalysis revisited. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM). Vol. 5.
https://doi.org/10.7577/rerm.1222

Angell, Mona-Lisa (2011). Anerkjennelser av kultur i barnehager. Otterstad, Ann Merete; Rhedding-Jones, Jeanette (Red.). Barnehagepedagogiske diskurser. s. 200-214. Universitetsforlaget.

Angell, Mona-Lisa ; Andreassen Becher, Aslaug (2007). Paradokser i strategier for sosial utjevning: Økt kartleggingspress lest i lys av teorier om postkolonia- lisme og privilegier. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig