English version
Monica Roland

Monica Roland

Fagområder

Emner

Emosjoner   Rasjonalitet   Kjærlighet   Filosofi   Normativitet   Fri vilje

Administrative arbeidsområder

Forskningsetikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Roland, Monica (2022). Se og bli sett: Om kjærlighet og det kjærlighetsfulle blikket. Norsk Filosofisk tidsskrift. Vol. 57.
https://doi.org/10.18261/nft.57.3-4.5

Roland, Monica (2021). Love, Motivation, and Reasons: The Case of the Drowning Wife. Cushing, Simon (Red.). New Philosophical Essays on Love and Loving. s. 215-239. Palgrave Macmillan.

Roland, Monica (2021). Kjærlighet og respekt: Svakheter og styrker ved David Vellemans teori om kjærlighet som en moralsk emosjon. Norsk Filosofisk tidsskrift. Vol. 56.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2901-2021-01-02

Roland, Monica (2008). To will or not to will: To forskjellige lesninger av Nietzsche. Filosofisk supplement. Vol. 2.
https://filosofisksupplement.no/wp-content/uploadsPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig