Norwegian version
Monica Roland

Monica Roland

Fields of study

Subject areas

Emotions   Rationality   Love   Philosophy   Normativity   Free Will

Administrative field of work

Research ethics

Research projects

Scientific publications

Roland, Monica (2022). Se og bli sett: Om kjærlighet og det kjærlighetsfulle blikket. Norsk Filosofisk tidsskrift. Vol. 57.
https://doi.org/10.18261/nft.57.3-4.5

Roland, Monica (2021). Love, Motivation, and Reasons: The Case of the Drowning Wife. Cushing, Simon (Ed.). New Philosophical Essays on Love and Loving. p. 215-239. Palgrave Macmillan.

Roland, Monica (2021). Kjærlighet og respekt: Svakheter og styrker ved David Vellemans teori om kjærlighet som en moralsk emosjon. Norsk Filosofisk tidsskrift. Vol. 56.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2901-2021-01-02

Roland, Monica (2008). To will or not to will: To forskjellige lesninger av Nietzsche. Filosofisk supplement. Vol. 2.
https://filosofisksupplement.no/wp-content/uploadsThese publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete