English version
Monica Roland

Monica Roland

Fagområder

Emner

Emosjoner   Rasjonalitet   Kjærlighet   Filosofi   Normativitet   Fri vilje

Administrative arbeidsområder

Forskningsetikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Roland, Monica (2022). Se og bli sett: Om kjærlighet og det kjærlighetsfulle blikket. Norsk Filosofisk tidsskrift . Vol. 57.
https://hdl.handle.net/11250/3054411

Roland, Monica (2021). Love, Motivation, and Reasons: The Case of the Drowning Wife. Cushing, Simon (Red.). New Philosophical Essays on Love and Loving. 11. s. 215-239. Palgrave Macmillan.

Roland, Monica (2021). Kjærlighet og respekt: Svakheter og styrker ved David Vellemans teori om kjærlighet som en moralsk emosjon. Norsk Filosofisk tidsskrift . Vol. 56.

Roland, Monica (2008). To will or not to will: To forskjellige lesninger av Nietzsche. Filosofisk supplement . Vol. 2.
https://filosofisksupplement.no/wp-content/uploads...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig