English version
Nina Eriksen

Nina Eriksen

Kort om

Jeg jobber med forskningskommunikasjon på Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Administrative arbeidsområder

Forskningsformidling   Digital rådgiving   Mediekontakt   Nettredaktør   Internkommunikasjon   Sosiale medier   Strategisk kommunikasjon

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2022). Ungdata 2022: Stadig færre unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter.

Eriksen, Nina; Enstad, Frøydis (2022). Ungdata junior: Mange barn gruer seg til å gå på skolen.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2020). Disse ungdommene slet med hjemmeskole.

Eriksen, Nina; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme (2018). Kvinner og menn har ikkje ulike haldningar til sjukefråvær.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2018). Mindre framtidsoptimisme blant norsk ungdom.

Eriksen, Nina; Bakken, Anders (2018). Unge hasjbrukarar trivst dårlegare på skulen, er meir utsett for mobbing og har fleire helseplagar.

Hyggen, Christer; Bakken, Anders; Eriksen, Nina (2018). Somalisk ungdom satser på høyere utdanning.

Eriksen, Nina; Hellevik, Tale; Solem, Per Erik (2018). Langt fleire kan jobbe til dei blir 70.

Eriksen, Nina; Løvgren, Mette; Bakken, Anders (2017). De fleste barna i Bærum og Asker har det bra.

Eriksen, Nina; Hvinden, Bjørn (2017). NOVA-konferanse om Europas unge arbeidsledige.
https://tilsatt.hioa.no/siste-nytt/-/nyhet/nova-ko...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig