English version
Niklas Karlsen

Niklas Karlsen

Kort om

Bakgrunn som lektor i videregående skole. Forsker på bruk av programmering i naturfaglærerutdanning.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emner

Naturfagdidaktikk   Programmering

Land

Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Karlsen, Niklas (2024). Norwegian pre-service teachers’ knowledge about how to use programming in science education. NFSUN 2024: Revisioning STEAM education in times of Climate Change. University of Iceland.

Karlsen, Niklas ; Aalbergsjø, Siv Gundrosen (2023). The scientific computational thinking practices of pre-service teachers in a Use-Modify-Create approach. ESERA 2023. ESERA.
https://virtual.oxfordabstracts.com/#/event/3790/s

Aalbergsjø, Siv Gundrosen ; Karlsen, Niklas (2023). Teaching computer simulations to pre-service teachers with use-modify-create. NERA 2023: Digitalization and Technologies in Education - Opportunities and Challenges. NFPF/NERA.

Karlsen, Niklas (2022). Er lærerstudenter klare for å ta i bruk programmering i naturfagundervisningen sin?. Hell-seminaret 2022. Naturfagsenteret.
https://uni.oslomet.no/trelis/Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig