English version
Niklas Karlsen

Niklas Karlsen

Kort om

Bakgrunn som lektor i videregående skole. Forsker på bruk av programmering i naturfaglærerutdanning.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emner

Naturfagdidaktikk   Programmering

Land

Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Karlsen, Niklas (2022). Er lærerstudenter klare for å ta i bruk programmering i naturfagundervisningen sin?. Hell-seminaret 2022. Naturfagsenteret.
https://uni.oslomet.no/trelis/

--.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig