English version
Oana Pintilie

Oana Pintilie

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Pintilie, Oana ; Lian, Torunn ; Arntzen, Erik (2021). Effects of Equivalence-Based Instruction in Teaching Health Related Norwegian Concepts to Adults with a Foreign Background. 14 s. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 48.
http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocumPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig