English version
Torunn Lian

Torunn Lian

Vitenskapelige publikasjoner

Pintilie, Oana ; Lian, Torunn ; Arntzen, Erik (2021). Effects of Equivalence-Based Instruction in Teaching Health Related Norwegian Concepts to Adults with a Foreign Background. 14 s. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 48.
http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocum

Liljedahl, Nikolai Grindevoll; Lian, Torunn ; Arntzen, Erik (2021). Kontekstuell kontroll og gevinstparametere som påvirker responsallokering i en virtuell spillsituasjon. 17 s. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 48.
http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocum

Torve, Bjørn Andre; Lian, Torunn ; Arntzen, Erik (2020). Kontekstuell kontroll og si-gjøre korrespondanse under spilling på spillautomat. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 47.
https://nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocument

Augland, Hanne; Lian, Torunn ; Arntzen, Erik (2020). Comparing a Student Active Learning Format to Equivalence-Based Instruction. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA).
https://doi.org/10.1080/15021149.2020.1752513

Lian, Torunn ; Østrem, Camilla; Arntzen, Erik (2019). Endret responsallokering som en funksjon av sannsynlighet for gevinst i en spillsituasjon. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 46.

Lian, Torunn ; Arntzen, Erik (2018). Etablering av matematiske begreper ved betinget diskriminasjonstrening. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 45.

Arntzen, Erik ; Lian, Torunn (2014). Om bruken av begrepet naming i atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 41.
http://hdl.handle.net/10642/2584

Lian, Torunn ; Arntzen, Erik (2013). Delayed matching-to-sample and linear series training structures. The Psychological Record. Vol. 63.
https://doi.org/10.11133/j.tpr.2013.63.3.010

Lian, Torunn ; Arntzen, Erik (2011). Training conditional discriminations with fixed and titrated delayed matching to sample in children. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA). Vol. 12.
https://doi.org/10.1080/15021149.2011.11434362

Arntzen, Erik ; Lian, Torunn ; Halstadtrø, Lill-Beathe (2011). Anvendelse av matching-to-sample prosedyrer i etableringen av akademiske ferdigheter. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). Vol. 38.
http://hdl.handle.net/10642/934

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig