English version
Oddhild Bergsli

Oddhild Bergsli

Vitenskapelige publikasjoner

Bergsli, Oddhild (2022). Flerkulturalitet i opplæring av helsefagarbeidere. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 12.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2212275

Bergsli, Oddhild ; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2020). Kvinner med innvandrerbakgrunn og deres møte med helsearbeidere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3137

Goth, Ursula-Georgine Småland; Bergsli, Oddhild ; Johansen, Else Marie (2017). Integration of ethnic minorities during group-work for vocational teachers-in-training in health studies. International Journal of Medical Education. Vol. 8.
https://doi.org/10.5116/ijme.5862.505a

Bergsli, Oddhild ; Johansen, Else Marie ; Sundsbø Møllen, Kari; Syverstad, Elisabeth (2009). Fra hjemmesfære til yrkesrettingFra husstell- og husholdningsfag tilhelse- og sosialfag og restaurant- og matfag. Nordiskt samarbete för hushållsvetenskap. s. 65-68. Nordisk samarbetskommitte för hushållsvetenskap.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig