English version
Else Marie Johansen

Else Marie Johansen

Fagområder

Emner

Yrkespedagogikk   Yrkesfaglærerutdanning

Vitenskapelige publikasjoner

Johansen, Else Marie (2021). Yrkesfaglærerens paradoks: Utdanne til fagarbeid eller videre studier?. Nordic Journal of Vocational Education and Training .

Amble, Nina; Johansen, Else Marie (2020). Om å lære i lag – en modell for kollektiv videreutdanning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Red.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. Kapittel 18. Cappelen Damm Akademisk.

Johansen, Else Marie (2020). Helsefagarbeideren, yrkesfaglæreren og det tredelte klasserommet. Fagbladet samfunn og økonomi .
http://www.fagbladet2.com/fagbladet/PDF/samfunnogo...

Johansen, Else Marie (2020). Å lære å fornye: hva kan verktøy fra medarbeiderdrevet innovasjon (MDI), tilføre utdanningen av helsefagarbeidere?. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Red.). Medarbeiderdrevet innovasjon. Kapittel 7. s. 115-135. Gyldendal Akademisk.

Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Johansen, Else Marie; Rismark, Marit (2020). Når arbeidet blir skole og skolen blir arbeid. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Red.). Medarbeiderdrevet innovasjon. Kapittel 1. Gyldendal Akademisk.

Amble, Nina; Johansen, Else Marie (2018). Når arbeidet blir skole og skolen blir arbeid – #Læringslivet som et eksempel på et symbiotisk læringssystem. Forskning og Forandring . Vol. 1.
https://forskningogforandring.dk/index.php/fof/art...

Goth, Ursula-Georgine Småland; Bergsli, Oddhild; Johansen, Else Marie (2017). Integration of ethnic minorities during group-work for vocational teachers-in-training in health studies. International Journal of Medical Education . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/11250/2448017

Bergsli, Oddhild; Johansen, Else Marie; Sundsbø Møllen, Kari; Syverstad, Elisabeth (2009). Fra hjemmesfære til yrkesrettingFra husstell- og husholdningsfag tilhelse- og sosialfag og restaurant- og matfag. Nordiskt samarbete för hushållsvetenskap. Del av kapittel 6.. s. 65-68.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig