English version
Sigrun Saur Stiklestad

Sigrun Saur Stiklestad

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Stiklestad, Sigrun Saur (2022). Komplekse utfordringer for helsefagarbeidere. Fagbladet samfunn og økonomi .
https://www.samfunnogokonomi.no/2022/06/helsefagar...

Stiklestad, Sigrun Saur (2020). Refleksjon som metode. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Red.). Medarbeiderdrevet innovasjon. Gyldendal Akademisk.

Stiklestad, Sigrun Saur (2009). På sviktende kunnskapsgrunnlag? Assistert befruktning for lesbiske par. Etikk i praksis . Vol. 3.

Stiklestad, Sigrun Saur (2008). Det biologiske prinsipps skiftende anvendelse. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 85.

Stiklestad, Sigrun Saur (2007). Det biologiske prinsipps skiftende anvendelse. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 24.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig