English version
Siv Tonje Sperati Håkensen

Siv Tonje Sperati Håkensen

Kort om

Arbeidsområder:
- Forskningsformidling
- Internkommunikasjon
- Kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplaner
- Sosiale medier
- Nettsider
- Jobber særlig med Institutt for barnehagelærerutdanning og Institutt for yrkesfaglærerutdaning, men også med oppgaver som involverer hele fakultetet
- Kommunikasjonsansvarlig i prosjektet LUILOK

Min bakgrunn:
- Kommunikasjonsrådgiver ved fakultetet siden 2014
- Informasjonskonsulent/nettmedarbeider/nettredaktør ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 2010-2013
- Programkoordinator i Nettverk for Universitetssamarbeid Tibet-Norge 2009-2010
- Mastergrad i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 2007

Administrative arbeidsområder

Strategisk kommunikasjon   Forskningsformidling   Nettpublisering   Studentrekruttering   Sosiale medier

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Håkensen, Siv Tonje Sperati ; Schmid, Evi (2023). Skal forske på hvordan flere elever kan få læreplass.
https://www.oslomet.no/om/nyheter/skal-forske-hvor

Håkensen, Siv Tonje Sperati ; Garrels, Veerle (2023). Unge med utviklingshemming: Overgangen til arbeidslivet krever mye av foreldrene.

Håkensen, Siv Tonje Sperati ; Garrels, Veerle (2023). Unge med utviklingshemming: Overgangen til arbeidslivet krever mye av foreldrene.

Håkensen, Siv Tonje Sperati ; Stiklestad, Sigrun Saur (2023). Gi helsearbeidere flere karrieremuligheter.

Håkensen, Siv Tonje Sperati (2023). _ Gi helsefagarbeidere flere karrieremuligheter.

Schmid, Evi ; Håkensen, Siv Tonje Sperati (2022). Noen ungdommer trenger et alternativ til den tradisjonelle skolen.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kversøy, Kjartan Skogly; Håkensen, Siv Tonje Sperati (2021). Slik kan vi være sammen digitalt – uten å snakke. Det finnes andre måter å være sosial på enn å snakke. Her kan mennesker med alvorlig utviklingshemming vise vei.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Tyssen, Reidar; Loge, Jon Håvard; Håkensen, Siv Tonje (2011). Krevende klinisk kommunikasjon.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig