English version
Veerle Garrels

Veerle Garrels

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk

Emner

Tilpasset opplæring   Spesialundervisning   Tidlig og intensiv opplæring basert på atferdsanalyse for barn med autisme   Nevroutviklingsforstyrrelser   Autismespekterforstyrrelser   Selvbestemmelsesteori   Utviklingshemming og arbeid   Utviklingshemming   Mangfold og inkludering   Unges etablering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Solberg, Stine; Laundal, Øyvind; Garrels, Veerle (2023). Scoping Review of Positive Mental Health Research for Students in Vocational Education and Training. International Journal for Research in Vocational Education and Training .

Garrels, Veerle (2023). Politiets og rettsvesenets muligheter for å identifisere nevroutviklingsforstyrrelser hos mistenkte. Dahl, Nina Christine (Red.). Skyldig?: Funksjonshemmedes møte med strafferettspleien. s. 83-106. Universitetsforlaget.

Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Garrels, Veerle (2023). Norwegian teachers’ efforts in preparing students with mild intellectual disability for working life?. European Journal of Special Needs Education .
http://hdl.handle.net/10852/100611

Garrels, Veerle; Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2023). Caregivers’ Experiences with School–Work Transitions for Their Children with Disorders of Intellectual Development. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 20.
http://hdl.handle.net/10852/99088

Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Garrels, Veerle (2022). Which success factors do young adults with mild intellectual disability highlight in their school-work transition?. European Journal of Special Needs Education .
http://hdl.handle.net/10852/98920

Garrels, Veerle (2022). Learning difficulties and reasonable accommodations in higher education. Tsagari, Dina; Nijakowska, Joanna; Guz, Ewa (Red.). Good practices in inclusive language education and foreign language teacher training - universal design in education and increasing accessibility, especially for marginalized groups. s. 121-140.

Garrels, Veerle (2022). Learning variability and students with special needs in higher education in Norway. Tsagari, Dina; Nijakowska, Joanna; Guz, Ewa (Red.). Good practices in inclusive language education and foreign language teacher training - universal design in education and increasing accessibility, especially for marginalized groups. s. 50-62.

Garrels, Veerle; Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Wendelborg, Christian; Dean, Evan Edward (2022). Work Opportunities and Workplace Characteristics for Employees with Intellectual Disability in the Norwegian Labour Market. International Journal of Disability, Development and Education .
http://hdl.handle.net/10852/98918

Bakken, Karine; Næss, Kari-Anne Bottegård; Garrels, Veerle; Hagen, Åste Mjelve (2022). Single-Case Writing Interventions for Students with Disorders of Intellectual Development: A Systematic Review and Meta-Analysis. Education Sciences . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10852/99046

Dean, Evan Edward; Garrels, Veerle; Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Wendelborg, Christian (2022). Employer willingness to hire people with intellectual disability: The influence of employer experience, perception of work, and social responsibility. Journal of Vocational Rehabilitation . Vol. 57.
http://hdl.handle.net/10852/94523

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig