English version
Evi Schmid

Evi Schmid

Fagområder

Emner

Læringsmiljø   Ungdom   Ungdomsforskning   Utdanningsvalg   Frafall   Yrkespedagogikk   Fag og yrkesopplæring   Videregående opplæring   Alternative læringsarena   Utdanningsoverganger   Mangfold og inkludering   Lærlinger

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Schmid, Evi ; Garrels, Veerle ; Skåland, Børge (2024). The continuum of rapport: Ethical tensions in qualitative interviews with vulnerable participants. 18 s. Qualitative Research.
https://doi.org/10.1177/14687941231224600

Schmid, Evi (2023). Anonymisering av kvalitative data: utfordringer og eksempler fra skole- og utdanningsforskningen. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 107.
https://doi.org/10.18261/npt.107.3.6

Schmid, Evi ; Haukedal, Christiane Lingås (2022). Identifying resilience promoting factors in vocational education and training: a longitudinal qualitative study in Norway. Empirical Research in Vocational Education and Training. Vol. 14:11.
https://doi.org/10.1186/s40461-022-00139-1

Tårnesvik, Åshild; Schmid, Evi (2022). Å velge bort læring i skolen til fordel for læring i praksis: En casestudie om veien frem til fagbrev via praksisbrev. 15 s. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 6.
https://doi.org/10.7577/njcie.4849

Schmid, Evi ; Breilid, Nils (2022). For dem som ønsker å gå en annen vei: Implementering og praktisering av praksisbrevordningen i fylkeskommunene. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 39.
https://doi.org/10.18261/spa.39.2.2

Schmid, Evi (2022). Om betydningen av forventninger fra foreldre og lærere for sårbare elever: funn fra en kvalitativ studie på yrkesfag. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 106.
https://doi.org/10.18261/npt.106.1.5

Garrels, Veerle ; Skåland, Børge ; Schmid, Evi (2022). Blurring Boundaries: Balancing between Distance and Proximity in Qualitative Research Studies With Vulnerable Participants. 10 s. International Journal of Qualitative Methods (IJQM). Vol. 21.
https://doi.org/10.1177/16094069221095655

Schmid, Evi ; Jørstad, Beate; Nordlie, Gøril Stokke (2021). How schools contribute to keeping students on track: Narratives from vulnerable students in vocational education and training. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 11.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111347

Schmid, Evi (2021). Balancing Standardisation and Individualisation: How Counties Develop Two-year Apprenticeships for Low-achieving Students in Upper Secondary VET in Norway. Nagele, Christof; Stalder, Barbara E.; Weich, Miriam (Red.). Pathways in Vocational Education and Training and Lifelong Learning.Proceedings of the 4th Crossing Boundaries Conference in Vocational Education and Training. s. 321-325. European Research Network on Vocational Education and Training (VETNET).
https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.460

Schmid, Evi (2021). «Alle sammen støtter hverandre og hjelper hverandre hvis vi trenger motivasjon»: et elevperspektiv på læring og relasjoner i flerkulturelle videregående skoler med lave inntakskrav. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). Vol. 2.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-8162-2021-01-03

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig