English version
Nils Breilid

Nils Breilid

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk

Emner

Emosjonelle vansker   Evaluering   Kompetanseoppbygging   Samspill   Sosial kompetanse   Sosiale vansker   Språk og kommunikasjonsutvikling   Rådgivning   Døvblindfødte   Inkluderende opplæring   Pedagogisk psykologisk tjeneste

Vitenskapelige publikasjoner

Fasting, Rolf Bjarne ; Breilid, Nils (2023). Cross-professional collaboration to improve inclusive education. 15 s. Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. (ahead-of-print).
https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2175248

Fasting, Rolf Bjarne ; Breilid, Nils (2023). Likeverdig opplæring. Thorsen, Kirsten; Christensen, Hanne; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Jeg er lærer. Reflektert, analytisk, kompetent. s. 99-122. Fagbokforlaget.

Breilid, Nils ; Fasting, Rolf Bjarne (2023). Den spesialpedagogiske tiltakskjeden - en dynamisk modell for likeverdig opplæring. Thorsen, Kirsten; Christensen, Hanne; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Jeg er lærer. Reflektert, analytisk, kompetent. s. 123-144. Fagbokforlaget.

Schmid, Evi ; Breilid, Nils (2022). For dem som ønsker å gå en annen vei: Implementering og praktisering av praksisbrevordningen i fylkeskommunene. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 39.
https://doi.org/10.18261/spa.39.2.2

Breilid, Nils ; Lassen, Liv Margarete (2021). Samtaler som tidlig innsats. Olsen, Mirjam Harkestad; Fasting, Rolf Bjarne (Red.). Tidlig innsats. s. 140-164. Cappelen Damm Akademisk.

Fasting, Rolf Bjarne ; Breilid, Nils (2020). PP-tjenesten som inkluderingsagent: retorikk eller handling?. 20 s. Psykologi i kommunen (PIK).

Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils (2019). Selvinnsikt hos rådgiver og bruker i spesialpedagogisk rådgivning. Haugan, Jan Arvid; Kvello, Øyvind (Red.). Selvinnsikt og profesjonalitet. Fagbokforlaget.

Breilid, Nils ; Dyrnes, Eva Martinsen (2017). Bestyrkende faktorer som fremmer en positiv overgang fra skole til varig arbeidslivstilknytning for elever i lærekandidat-ordningen. 22 s. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 2.
https://doi.org/10.7577/sjvd.2179

Breilid, Nils ; Lassen, Liv Margarete (2014). Å nå og forstå. Betydning av dialoger for å fremme elevers involvering og utvikling. Norsk tidsskrift for logopedi. Vol. 60.

Breilid, Nils (2013). Hidden potentials within compulsory pupil-teacher dialogues. American Journal of Pastoral Counseling. Vol. 47.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig