English version
Olga Serediak

Olga Serediak

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Serediak, Olga ; Helland, Håvard (2022). Family background and the likelihood of pursuing a university degree abroad: heterogeneity in educational fields. British Journal of Sociology of Education.
https://doi.org/10.1080/01425692.2022.2132471Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig