English version
Rikke Munk Killingmo

Rikke Munk Killingmo

Forskningsprosjekter

  • Ryggplager hos eldre (BACE-N)

    Del av det internasjonale konsortiet Back Complaints in the Elders (BACE), etablert for å utvikla standardisert metodikk for store kohortstudiar om byrda av ryggplager hos eldre.

Vitenskapelige publikasjoner

Kretz, Lise ; Axen, Iben; Stensrud, Silje ; Hoekstra, Trynke; Vigdal, Ørjan Nesse ; Killingmo, Rikke Munk ; Storheim, Kjersti ; Grotle, Margreth (2024). Identifying latent subgroups in the older population seeking primary health care for a new episode of back pain – findings from the BACE-N cohort. BMC Musculoskeletal Disorders. Vol. 25.
https://doi.org/10.1186/s12891-024-07163-0

Vigdal, Ørjan Nesse ; Flugstad, Solveig; Storheim, Kjersti ; Killingmo, Rikke Munk ; Grotle, Margreth (2024). Predictive validity of the STarT Back screening tool among older adults with back pain. European Journal of Pain.
https://doi.org/10.1002/ejp.2281

Killingmo, Rikke Munk ; Tveter, Anne Therese ; Pripp, Are Hugo ; Tingulstad, Alexander; Maas, Esther; Rysstad, Tarjei Langseth ; Grotle, Margreth (2024). Modifiable prognostic factors of high societal costs among people on sick leave due to musculoskeletal disorders: findings from an occupational cohort study. BMJ Open. Vol. 14.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-080567

Vigdal, Ørjan Nesse ; Storheim, Kjersti ; Killingmo, Rikke Munk ; Rysstad, Tarjei Langseth ; Pripp, Are Hugo ; van der Gaag, Wendelien; Chiarotto, Alessandro; Koes, Bart W.; Grotle, Margreth (2023). External validation and updating of prognostic prediction models for nonrecovery among older adults seeking primary care for back pain. 9 s. Pain. Vol. 164.
https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000002974

Killingmo, Rikke Munk ; Chiarotto, Alessandro; van der Windt, Danielle; Storheim, Kjersti ; Bierma-Zienstra, Sita; Småstuen, Milada Cvancarova ; Zolic-Karlsson, Zinajda; Vigdal, Ørjan Nesse ; Koes, Bart W.; Grotle, Margreth (2022). Modifiable prognostic factors of high costs related to healthcare utilization among older people seeking primary care due to back pain: an identification and replication study. BMC Health Services Research. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12913-022-08180-2

Killingmo, Rikke Munk ; Storheim, Kjersti ; van der Windt, Danielle; Zolic-Karlsson, Zinajda; Vigdal, Ørjan Nesse ; Kretz, Lise ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Grotle, Margreth (2022). Healthcare utilization and related costs among older people seeking primary care due to back pain: Findings from the BACE-N cohort study. BMJ Open. Vol. 12.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-057778

Vigdal, Ørjan Nesse ; Storheim, Kjersti ; Killingmo, Rikke Munk ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Grotle, Margreth (2022). The one-year clinical course of back-related disability and the prognostic value of comorbidity among older adults with back pain in primary care. Pain. Vol. 164.
https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000002779

Kjønø, Lise Grethe ; Killingmo, Rikke Munk ; Vigdal, Ørjan Nesse ; Grotle, Margreth ; Storheim, Kjersti (2022). Assessing physical workload among people with musculoskeletal disorders: validity and reliability of the physical workload questionnaire. BMC Musculoskeletal Disorders. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12891-022-05222-y

Dunker, Øystein; Grotle, Margreth ; Kvaløy, Marie Bu; Uglem, Martin; Løseth, Sissel; Hjelland, Ina Elen; Kleggetveit, Inge Petter; Allen, Sara Maria; Vigeland, Maria Dehli; Killingmo, Rikke Munk ; Sand, Trond; Nilsen, Kristian Bernhard (2022). Accuracy of neuropathic pain measurements in patients with symptoms of polyneuropathy: validation of painDETECT, Self-Completed Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs, and Douleur Neuropathique 4. 10 s. Pain. Vol. 164.
https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000002793

Schulze, Daniel Gregor; Nilsen, Kristian Bernhard; Killingmo, Rikke Munk ; Zwart, John Anker; Grotle, Margreth (2021). Clinical Utility of the 6-Item CTS, Boston-CTS, and Hand-Diagram for Carpal Tunnel Syndrome. Frontiers in Neurology. Vol. 12.
https://doi.org/10.3389/fneur.2021.683807

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig