English version
Ørjan Nesse Vigdal

Ørjan Nesse Vigdal

Kort om

Jeg er stipendiat ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, Fakultet for helsevitenskap. Jeg er medlem av forskningsgruppen MUSKHealth. Mine primære forskningsinteresser er ryggsmerter hos eldre, der jeg er tilknyttet en kohortstudie som heter Back Complaints in the Elders - Norway. Dette er en stor kohortstudie der vi undersøker behandling, forløp og faktorer som påvirker forløpet av ryggsmerter blant eldre i primærhelsetjenesten. Vi samarbeider med forskningsgrupper i Nederland og Brasil.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Kretz, Lise ; Axen, Iben; Stensrud, Silje ; Hoekstra, Trynke; Vigdal, Ørjan Nesse ; Killingmo, Rikke Munk ; Storheim, Kjersti ; Grotle, Margreth (2024). Identifying latent subgroups in the older population seeking primary health care for a new episode of back pain – findings from the BACE-N cohort. BMC Musculoskeletal Disorders. Vol. 25.
https://doi.org/10.1186/s12891-024-07163-0

Vigdal, Ørjan Nesse ; Flugstad, Solveig; Storheim, Kjersti ; Killingmo, Rikke Munk ; Grotle, Margreth (2024). Predictive validity of the STarT Back screening tool among older adults with back pain. European Journal of Pain.
https://doi.org/10.1002/ejp.2281

Vigdal, Ørjan Nesse ; Storheim, Kjersti ; Killingmo, Rikke Munk ; Rysstad, Tarjei Langseth ; Pripp, Are Hugo ; van der Gaag, Wendelien; Chiarotto, Alessandro; Koes, Bart W.; Grotle, Margreth (2023). External validation and updating of prognostic prediction models for nonrecovery among older adults seeking primary care for back pain. 9 s. Pain. Vol. 164.
https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000002974

Kjønø, Lise Grethe ; Killingmo, Rikke Munk ; Vigdal, Ørjan Nesse ; Grotle, Margreth ; Storheim, Kjersti (2022). Assessing physical workload among people with musculoskeletal disorders: validity and reliability of the physical workload questionnaire. BMC Musculoskeletal Disorders. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12891-022-05222-y

Killingmo, Rikke Munk ; Chiarotto, Alessandro; van der Windt, Danielle; Storheim, Kjersti ; Bierma-Zienstra, Sita; Småstuen, Milada Cvancarova ; Zolic-Karlsson, Zinajda; Vigdal, Ørjan Nesse ; Koes, Bart W.; Grotle, Margreth (2022). Modifiable prognostic factors of high costs related to healthcare utilization among older people seeking primary care due to back pain: an identification and replication study. BMC Health Services Research. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12913-022-08180-2

Killingmo, Rikke Munk ; Storheim, Kjersti ; van der Windt, Danielle; Zolic-Karlsson, Zinajda; Vigdal, Ørjan Nesse ; Kretz, Lise ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Grotle, Margreth (2022). Healthcare utilization and related costs among older people seeking primary care due to back pain: Findings from the BACE-N cohort study. BMJ Open. Vol. 12.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-057778

Vigdal, Ørjan Nesse ; Storheim, Kjersti ; Killingmo, Rikke Munk ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Grotle, Margreth (2022). The one-year clinical course of back-related disability and the prognostic value of comorbidity among older adults with back pain in primary care. Pain. Vol. 164.
https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000002779

Vigdal, Ørjan Nesse ; Storheim, Kjersti ; Killingmo, Rikke Munk ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Grotle, Margreth (2021). Characteristics of older adults with back pain associated with choice of first primary care provider: a cross-sectional analysis from the BACE-N cohort study. BMJ Open. Vol. 11:e053229.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-053229

Tingulstad, Alexander; Killingmo, Rikke Munk ; Grotle, Margreth ; Vigdal, Ørjan Nesse ; Storheim, Kjersti ; Langhammer, Birgitta (2019). Back beliefs among elderly seeking health care due to back pain; psychometric properties of the Norwegian version of the back beliefs questionnaire. 8 s. BMC Musculoskeletal Disorders. Vol. 20.
https://doi.org/10.1186/s12891-019-2910-8Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig