English version
Siri Tessem

Siri Tessem

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tessem, Siri; Møyner, Elisabeth; Feiring, Marte (2021). Learning from a situation of discomfort – a qualitative study of physiotherapy student practice in mental health. Physiotherapy Theory and Practice .

Møyner, Elisabeth; Tessem, Siri; Feiring, Marte (2020). Alene på ukjent grunn: Fysioterapeutstudenter som treningskontakter for pasienter med psykiske lidelser. Fysioterapeuten . Vol. 8.
https://fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-moyner-...

Tessem, Siri; Hagstrøm, Nora (2012). Gangfunksjon etter hjerneslag : er hastighet og symmetri relevante mål for opptreningen?. Fysioterapeuten . Vol. 79.
http://hdl.handle.net/10642/1412

Hagstrøm, Nora; Tessem, Siri; Erichsen, Anne Spendrup; Omang, Siri (2011). Samarbeidsprosjekt mellom profesjonsutdanning og klinisk praksis; prosess og erfaring. Fysioterapeuten .
http://hdl.handle.net/10642/1134

Tessem, Siri; Hagstrøm, Nora (2008). Samarbeidsprosjekt mellom profesjonsutdanning og klinisk praksis. I Havnes (red) Utviklingsarbeid i profesjonsutdanninger. 2008. Havnes, Anton (Red.). Utviklingsarbeid i profesjonsutdanning. Erfaringer fra førstelektorprogrammet ved Høgskolen i Oslo. kap 2. s. 28-44. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tessem, Siri; Hagstrøm, Nora; Fallang, Bjørg (2007). Weight distribution in standing and sitting positions, and weight transfer during reaching tasks, in seated stroke subjects and healthy subjects. Physiotherapy Research International . Vol. 12.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig