English version
Sissel Isachsen

Sissel Isachsen

Fagområder

Emner

Kommunikasjon   Design og produksjon av klær   Nettverksbygging

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Isachsen, Sissel; Reitan, Janne Beate (2017). The importance of practising design for design educators and researchers. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). proceedings of E&PDE 2017 – International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 5. s. 448-453. The Design Society.

Juell, Elisabeth; Isachsen, Sissel (2009). Fra kaos til kreativ form. pedagogisk blikk på skapende prosesser. Bjørke, Gerd (Red.). Pedagogiske endringsprosesser : artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009. artikkel. s. 13-17. Høgskolen i Oslo og Akershus.



Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig