English version
Sissel Isachsen

Sissel Isachsen

Fagområder

Emner

Kommunikasjon   Design og produksjon av klær   Nettverksbygging

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Isachsen, Sissel ; Reitan, Janne Beate (2023). Studenters bakgrunn for valg av motedesign som utdanning og deres fremtidige karriereplaner. Techne Serien. Vol. 30.
https://doi.org/10.7577/TechneA.5176

Isachsen, Sissel ; Reitan, Janne Beate (2017). The importance of practising design for design educators and researchers. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). proceedings of E&PDE 2017 – International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. s. 448-453. The Design Society.

Juell, Elisabeth; Isachsen, Sissel (2009). Fra kaos til kreativ form. pedagogisk blikk på skapende prosesser. Bjørke, Gerd (Red.). Pedagogiske endringsprosesser : artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009. s. 13-17. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig