Norwegian version
Sissel Isachsen

Sissel Isachsen

Fields of study

Subject areas

Communication   Fashion   Nettworking

Research groups

Scientific publications

Isachsen, Sissel ; Reitan, Janne Beate (2017). The importance of practising design for design educators and researchers. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Ed.). proceedings of E&PDE 2017 – International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. p. 448-453. The Design Society.

Juell, Elisabeth; Isachsen, Sissel (2009). Fra kaos til kreativ form. pedagogisk blikk på skapende prosesser. Bjørke, Gerd (Ed.). Pedagogiske endringsprosesser : artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009. p. 13-17. Høgskolen i Oslo og Akershus.



These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete