English version
Siw Hagelin

Siw Hagelin

Fagområder

Emner

Frivillige organisasjoner   Veiledning og coaching   Frivillighet   Sosiale ulikheter og helse   Pedagogikk og veiledning   Arbeidsinkludering   Folkehelse i kommuneplanlegging   Brukermedvirkning i forskning   Folkehelsearbeid   Frivillig innsats   Medvirkning

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Goth, Ursula-Georgine Småland; Hagelin, Siw (2016). Kommunenes planarbeid og økt frivillig innsats blant seniorer – et bidrag til folkehelse. Fagbladet samfunn og økonomi. Vol. 1.
http://www.fagbladet2.com/fagbladet/PDF/samfunnogoPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig