English version
Solveig Merete Svantesen

Solveig Merete Svantesen

Kort om

Lederutviklingsprogrammet ved OsloMet er virksomhetsinternt og for alle universitetets ledere. Det består av en kurspakke for lederopplæring, utviklingsprogrammer innen strategiske kompetanseområder og skreddersydd målgrupper av ledere. Programansvaret innebærer å identifisere behov, designe tilbudene enkeltvis og samlet, og å gjennomføre, evaluere og videreutvikle konkrete lederutviklingsaktiviteter.

Min faglige bakgrunn er hovedfag i psykologi fra NTNU. Har tidligere arbeidet som universitetslektor ved Psykologisk institutt, NTNU. Og deretter syv år som seniorrådgiver og medeier innen lederutvikling, arbeidsmiljøutvikling og organisasjonsutvikling i rådgivningsfirmaet Agenda Kaupang. 

Administrative arbeidsområder

Omstilling   Lederutvikling   Kompetanseutvikling   Organisasjonsutvikling   Strategi

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Skorge, Kristel Mari; Svantesen, Solveig Merete (2016). Når vitenskapelig ansatte blir ledere. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. s. 155-184. Fagbokforlaget.

Svantesen, Solveig Merete ; Jordanger, V (2004). Erfaringer fra Forskningspraksis, Psy 1007. Bjørgen, Ivar Arnljot; Stenseng, Frode (Red.). Læringsmøter: Kvalitetsreformen ved Psykologisk institutt. s. 37-46. Psykologisk institutt, NTNU.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig